TRỞ THÀNH NGƯỜI CÓ GIÁ TRỊ NHƯ THẾ NÀO??

TRỞ THÀNH NGƯỜI CÓ GIÁ TRỊ

Hãy hiểu rằng bạn là người như thế nào thì bạn sẽ hấp dẫn những người như vậy.

Định nghĩa giá trị của tôi là:

❤ Khi bạn có những mối quan hệ rộng lớn, giá trị của bạn sẽ tăng lên, từ đó bạn sẽ càng có những mối quan hệ rộng lớn hơn.

❤ Khi bạn có kiến thức chuyên môn sâu rộng và có thể giúp đỡ mọi người xung quanh, giá trị của bạn sẽ tăng lên.

❤Hoặc khi bạn là một người nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng trong một cộng đồng, điều đó cũng tạo nên giá trị của bạn.

Mọi người đến với bạn vì giá trị của bạn chứ không phải vì sản phẩm, dịch vụ của bạn. Sản phẩm hay dịch vụ của bạn chỉ là phương tiện để bạn truyền tải giá trị của mình mà thôi.

Điều này nằm ở những thứ vô hình mà chúng ta gọi là giá trị, có thể do dịch vụ khách hàng tốt, đôi khi bạn không cần phải bán hàng mà chỉ cần giúp khách hàng nhận ra vấn đề, lúc đó họ sẽ tự tìm đến những sản phẩm của bạn.

Khi bạn trở thành một con người có giá trị, dù đi đến đâu bạn cũng có thể giúp đỡ mọi người. Lúc đó họ sẽ đến với bạn, sẽ kết nối với bạn, sẽ đồng hành cùng bạn và sẽ giúp đỡ bạn.
#happykey
#actioncoach
#training
#lekimsang_trainer

About kimsang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *