NẾU MUỐN TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI THẦY BẠN PHẢI LUÔN BẮT ĐẦU TỪ VỊ TRÍ HỌC TRÒ NGOAN.

Bài học số 01:

NẾU MUỐN TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI THẦY BẠN PHẢI LUÔN BẮT ĐẦU TỪ VỊ TRÍ HỌC TRÒ NGOAN.
Cho dù bạn đã khoác trên vai mác nhà đào tạo thành công rực rỡ hay bất kỳ chức vụ gì, bạn cũng không thể phủ nhận người Thầy đầu tiên đã cho bạn kiến thức nền tảng và bạn từng là người học trò!

Bạn dạy dỗ ai khi mà bạn không thể dậy sớm ?

Bạn dạy dỗ ai khi bạn không dám thừa nhận người Thầy đã cho bạn kiến thức?

Bạn dãy dỗ ai khi vẫn để cơ thể mình thừa mỡ?

Bạn dạy dỗ ai khi bạn không kỷ luật được bản thân?

Bạn không nỡ bước xuống giường tập thể dục! Bạn không nỡ bỏ một cuộc nhậu nhẹt thâu đêm!
Hãy lấy chính tấm gương của bạn cho tôi soi Đi. Bạn không cần nói gì hết.

Bạn mặc đẹp sẽ truyền cảm hứng cho ai đó mặc đẹp hơn.
Bạn đọc sách sẽ khiến ai đó yêu tri thức hơn
Bạn dậy sớm sẽ khiến ai đó quan tâm sức khỏe hơn.


Tóm lại, ai đó vì bạn mà họ có động lực thay đổi, ai đó vì bạn mà trở nên tốt hơn mỗi ngày. Thì bạn chính là nhà đào tạo hướng kết quả. Bạn chính là lãnh đạo khai sáng. Hãy bắt đầu từ việc huấn luyện chính mình. Biến cuộc đời chính mình trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho bất kỳ ai có duyên gặp bạn.


#NLPTrainer_LeKimSang

#HappyKey

About kimsang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *