Mọi người đều có đầy đủ nguồn lực để thành công”

Kết thúc một đêm dài lại bắt đầu một ngày mới.

Kết thúc một ngày mưa lại bắt đầu là một ngày nắng.

  1. “Mọi người đều có đầy đủ nguồn lực để thành công”

Học cách khai phá nguồn lực tiềm ẩn bằng cách đặt câu hỏi đúng và lắng nghe chủ động để đánh thức những năng lực này.
Lúc nào cũng phải như tờ giấy trắng -🤪

Kết thúc 2 ngày của chương trình Become an Excellent Coach với những bộ công cụ Coaching “thần thánh”.

Luôn nhắc mình Cập nhật kiến thức mới , ứng dụng công thức và đồng hành cùng khách hàng và các bạn nhỏ để đạt được những mục tiêu trong cuộc sống.

 

Lê Kim Sang
#livewithpassion
#lekimsang
#nlptrainer

About kimsang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *