GIẢNG VIÊN CHÚNG TÔI

Hình ảnh giảng viên Nguyễn Mạnh Tuấn
9 khóa học
Hình ảnh giảng viên Hương Lê
khóa học
Hình ảnh giảng viên Lê Chí Linh
1 khóa học
Hình ảnh giảng viên Tara Le
khóa học
Hình ảnh giảng viên Đào Nguyễn
khóa học
Hình ảnh giảng viên Đoàn Sơn Lâm
khóa học

HỌC VIÊN NÓI GÌ VỀ CHÚNG TÔI!

Làm việc với Nguyễn Mạnh Tuấn và đội nhóm thực sự tuyệt vời, tôi chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng và mạnh mẽ bên trong đội nhóm.
Lê Chí Linh
Chuyên gia Marketing
Nguyễn Mạnh Tuấn thực sự là thiên tài trong lĩnh vực này theo quan điểm của tôi. Tôi và cậu ấy thường xuyên trao đổi ý tưởng với nhau.
Chị Lan
CEO NULAN